Wat beteken Elysium?

‘n Plek of staat van volmaakte geluk. Die idee met Elysium is om `ʼn virtuele gemeenskap te vestig wat wil deel in `n visie van ʼn wêreld waarin mense gelukkig kan wees omdat hulle in die eerste plek geluk in hulleself gevind het.

Boustene

  1. Universele beginsels soos liefde, respek, waardigheid en eerlikheid is kern belangrik.
  2. Ons put inspirasie uit die natuur en uit bronne wat deur die eeue die mens gehelp het om sy hoogste geestelike waardes na te streef en vervuld te leef.
  3. Ons erken die goddelikheid in elke mens en maak ruimte vir elkeen se uniekheid en respekteer mekaar sonder om te oordeel.
  4. Ons moedig mekaar aan om nuut te dink en kritiese vrae te vra sodat ons dit wat uitgedien is kan agter laat ten einde die nuwe te kan skep.
  5. Ons sien onsself nie as heersers nie maar eerder bewaarders en bewakers van alle vorme van lewe op die planeet.
  6. Ons moedig mekaar aan om die reis na binne aan te pak en gelei te word deur die wysheid van die siel.
  7. Ons lewe bewustelik.

Waarom juis nou so virtuele gemeenskap op die been bring?

Ons beleef tans iets soortgelyk as in die tyd van die Renaissance wat destyds  groter individuele vryheid van die mens ingelui het  Dit was die begin van ‘n nuwe era op die planeet. Ons beleef tans ongekende veranderinge wat aangedryf word deur `n skuif in die kollektiewe bewussyn van die planeet. Oortuigings, gebruike, strukture en instansies  wat nog gebaseer is op `n ou manier van dink word tans uitgedaag, bevraagteken en die rug toegekeer.  

Ons visie is om gedurende hierdie ontwrigtende tyd van verandering die nuwe te verwelkom en mekaar aan te moedig, te bemagtig en ondersteun om saam te staan om die eeue oue droom van `n nuwe aarde `n realiteit te help maak.

Dit is dikwels `n moeilike en eensame pad want dit verg moed om jou rug op die konvensionele te draai en anders te dink en wees. Daar is dikwels  weerstand en selfs verwerping deur die samelewing, vriende en familie. Elysium bied `n platform vir almal wat besig is om hierdie pad te loop.

Ons wil mekaar ondersteun en aanmoedig om te volhard op hierdie reis in ons soeke na `n aarde wat nuut en vry is omdat die ego-gedrewe sug na mag en oorheersing vervang is deur die mag van die liefde.

Wat is die aard van die Elysium Gemeenskap?

Elysium is `n gemeenskap wat uitgaan van die standpunt dat ons die verandering moet wees wat ons graag in die wêreld wil sien. Ons dink holisties en werk saam om die mees betekenisvolle impak te maak in die beste belang van alle lewe op die planeet.

Elysium gemeenskap is `n kreatiewe en skeppende ruimte waar ons saam groei en saam die wêreld verander. Ons skep `n ruimte waarin ons mekaar help om die beste weergawe van onsself te wees. Ons doen dit deur in harmonie met onsself, mekaar, die natuur en alle lewe op die planeet te lewe en dit te respekteer. Ons wil saam bou aan `n volhoubare, gesonde en gelukkige omgewing en in `n gemeenskap wat baseer is op deernis, goedgunstigheid en samewerking. 

Ons Missie

Ons missie is om saam `n beter wêreld te skep.

Ons Waardes

Rentmeesterskap. Doen slegs dit wat op die beste manier kan bydra tot die geluk en welstand van die mensdom, wat voorspoed kan bring aan almal en dit wat bydra tot die volhoubaarheid van die planeet.

Kommunikasie. Strewe daarna om te verstaan en verstaan te word deur deursigtig te wees met mekaar en die wêreld.

Bou die gemeenskap. Terwyl elkeen fokus op sy eie groei en ontwikkeling is fokus ons ook  op die groei en verbetering van mekaar en ons omgewing.  

Diversiteit. Ons benadering is om `n omgewing te skep vry van vooroordeel op grond van geslag, ras, godsdiens, seksuele voorkeure, ouderdom, kultuur of leefstyl.  Ons erken hoewel ons nie eenders is nie, is ons een.

Leef in integriteit. Wees eerlik, verantwoordelik en proaktief.

Deernis. Deernis begin by self-liefde en liefde word gebruik as rigtingwyser in ons deernisvolle omgang met ander.

Groei. Deur die talente en vaardighede van lede te ontwikkel en deur persoonlike en spirituele groei te ondersteun ontsluit ons die ware potensiaal van elkeen om by te dra tot `n beter wêreld.

“You never change things by fighting the existing reality. To change something, build a new model that makes the existing model obsolete.” Buckminster Fuller