WELKOM

Welkom by die Elysium Skool vir Transformasie. (EST)

Dit is die einde maar ook `n nuwe begin

Ons beleef tans op die planeet iets merkwaardig wat nog nooit voorheen op die planeet gebeur het nie. Ons bevind ons in `n eindtyd maar nie in die sin van `n apokaliptiese vernietiging van die aarde soos beskryf in die Bybel nie, maar dit is wel die einde van `n sekere tydvak en ook die einde van `n sekere vlak van bewussyn en funksionering op die planeet . Ons is geleidelik besig om te skuif na `n volgende hoer vlak van bewussyn wat `n invloed het op hoe ons dink en hoe ons met mekaar en die omgewing omgaan. Die oue IS besig om verby te gaan en die nuwe IS besig om te ontvou al lyk dit nie aldag so nie. Ons is besig om saam die nuwe aarde te skep.  Ons was vir eeue vasgevang in `n bepaalde denkraamwerk en bewussyn wat gekenmerk is deur patriargale denke en sisteme, fundamentalistiese godsdienstige denke, egosentries gedrewe materialisme, en `n vervreemding van die natuur en vernietiging van die omgewing.

Die groot transformasie

Ons beleef `n tyd van intense transformasie en dit is tegelyk ontwrigtend maar ook opwindend. 

It’s the Great Turning. It’s the great transformation. It’s waking up to a new way of being on the earth. Moving from our adolescence as a species and into our early adulthood. Into our maturity. And moving from a Me orientation to a We orientation. How can I heal and care for the wellbeing of all life? (Craig Schindler)

Na bykans 2000 jaar is ons aan die begin van wat sommige na verwys as die Goue Era. (Era van die Waterdraer /Age of Aquirius) Hoewel dit opwindend is beteken transformasie altyd dat mens dit agterlaat wat vir jou bekend is en dit is dikwels ontstellend en veroorsaak onsekerheid en vrees. Dit wat vir mens bekend was en waarin jy geglo het en aan vasgehou het en jou toekoms op gemodelleer het, raak nou uitgedien en word bevraagteken. Oortuigings, instansies en persone wat voorheen as onaantasbaar beskou is word uitgedaag.

Van binne na buite

Hierdie is nie net `n sistemiese verandering of koers aanpassing nie, maar is veral `n tyd van persoonlike transformasie soos wanneer `n papie in `n vlinder verander. Die transformasieproses begin binne. Dit begin by `n skuif in ons denke en bewussyn en daarom is die reis na binne so belangrik voordat mens die reis na buite kan aanpak.

Ons hoef net te kyk na die toestand waarin die planeet verkeer om te besef op watter lae vlak van bewussyn ons tot dusver funksioneer het. Dit is besig om te verander. Al hoe meer mense word wakker en besef dit. Ons moet meer spiritueel intelligent (SQ) raak.

“Spiritual intelligence is an ability to access higher meanings, values, abiding purposes, and unconscious aspects of the self and to embed these meanings, values, and purposes in living richer, more creative, more meaningful lives.” (Ken Wilbur)

SQ vra: herken, erken, en verstaan ek dat ek deel is van `n groter geheel? Verstaan ek wat my ware identiteit is en is ek bewus van my verbintenis met Iets Groter/God, die natuur, my medemens, en met myself? Ons was vir eeue soos iemand wat slaap. Vasgevang in `n nagmerrie van ego dominansie. Ons is in die duister gehou oor ons ware identiteit en ontmoedig om ons eie ware Self te ontdek. EST  wil `n leidende rol daarin speel om diegene wat geestelik wakker word toe te rus met insig en vaardighede op hierdie reis van persoonlike transformasie.

ONS BENADERING

Ons glo as mens beter weet, doen jy beter en daarom val die klem nie net op die inneem van nuwe inligting nie, maar ook om bewus te raak van uitgediende oortuigings wat jou verhoed om jou volle potensiaal te bereik. By EST leer ons nuwe dinge, maar ons fokus ook op dit wat ons moet afleer en agterlaat. In plaas daarvan om iemand te probeer aanmoedig om iemand te wees wie hulle nie is nie, is EST daarop gerig om mense te help om hulle outentieke self te ontdek en hulle ware noord te vind en te volg.  

Die doelwit is nie alleen om dieper insig te fasiliteer en mekaar aan te moedig om vanuit `n hoer bewussyn te funksioneer nie, maar ook om instrumenteel te wees daarin dat mense bewus raak daarvan dat ons in die eerste plek, in ons kern, geestelike wesens is maar ter wille van ons aardse reis `n menslike voorkoms het.   

ONS VISIE

Ons visie is om `n platform vir persoonlike en spirituele groei te bied aan diegene wat die georganiseerde godsdiens ontgroei het en gereed is om om hulleself toe te rus vir die nuwe tydvak wat ons betree en so `n nuwe maniere van WEES op die planeet bemeester.

ONS MISSIE

Om missie is om diegene te ondersteun en te bemagtig wat geestelik wakker geword het en hulleself wil bevry van enige uitgediende oortuigings wat hulle verhoed om `n lewe van liefde, innerlike vrede, vreugde en oorvloed te leef.

ONS DOEL

Ons doel is om saam te skep aan `n nuwe aarde waar ons die godheid in elke persoon erken en respekteer en waar die krag van liefde groter is as sug na mag.